Culture

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 322.949
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse fondsen € 155.092
Culture Funding Funding Monumentenzorg € 75.266
Culture Funding Funding Archieven incl. Regionale Historische Centra € 25.384
Culture Funding Funding Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea € 28.104
Culture Funding Funding Cultuureducatie met Kwaliteit € 10.000
Culture Funding Funding Archeologie € 15
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen € 1.163
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies € 1.648
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties European cooperation € 0
Culture Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Nationaal Archief € 42.101
Culture Contract Contract Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 14.568
Culture Subsidies Subsidies Verbreden inzet cultuur € 8.519
Culture Subsidies Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 6.471
Culture Subsidies Subsidies Programma bibliotheekvernieuwing € 0
Culture Subsidies Subsidies Programma leesbevordering € 2.900
Culture Subsidies Subsidies Programma CRISP € 1.609
Culture Subsidies Subsidies Programma erfgoed en ruimte € 0
Culture Subsidies Subsidies Programma ondernemerschap € 1.575
Culture Subsidies Subsidies Specifiek cultuurbeleid € 16.081
Culture Subsidies Subsidies Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 € 0