Media

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Media Funding Funding Landelijke publieke omroep € 648.767
Media Funding Funding Wereldomroep € 0
Media Funding Funding Regionale omroep € 127.751
Media Funding Funding Minderhedenprogrammering € 0
Media Funding Funding Bezuinigingen Publieke Omroep € 0
Media Funding Funding Stichting Omroep Muziek € 12.358
Media Funding Funding Uitzenden en uitzendgereedmaken € 20.725
Media Funding Funding Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) € 16.841
Media Funding Funding Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties € 17.202
Media Funding Funding Stimuleringsfonds voor de Journalistiek € 2.185
Media Funding Funding Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) € 6.534
Media Funding Funding Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) € 1.446
Media Funding Funding Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) € 1.247
Media Funding Funding Kabelraden € 0
Media Funding Funding Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) € 4.258
Media Funding Funding Overige bekostiging media (uit rente AMR) € 165
Media Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 325
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen en contributies € 60
Media Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissariaat voor de Media € 3.750
Media Contract Contract Contract € 552
Media Subsidies Subsidies Subsidies € 463