Algemeen departement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Onderzoeken ANVS - € 3.217
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Regeringsvliegtuig - € 8.692
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing - € 4.844
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Overige opdrachten - € 14.154
IenM-brede programmamiddelen Subsidies(regelingen) - Subsidies ANVS - € 1.167
IenM-brede programmamiddelen Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 1.000
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 0
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan ILT - € 11.986
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 614
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - StAB - € 5.227