Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - € 197.627
Apparaat Personele uitgaven - waarvan externe inhuur  - € 12.071
Apparaat Personele uitgaven - waarvan overige personele uitgaven - € 9.115
Apparaat Materiële uitgaven - waarvan ICT  - € 25.542
Apparaat Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO's  - € 60.839
Apparaat Materiële uitgaven - waarvan overige materiële uitgaven - € 20.992