Sociale vooruitgang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Subsidies(regelingen) waarvan centrale programma's SRGR & HIV/aids - € 118.065
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Subsidies(regelingen) SRGR; Strategische Alliantie Internationale NGO's - € 8.275
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties SRGR (Unicef) - € 10.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNAIDS - € 20.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis - € 54.981
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNFPA - € 61.500
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WHO-PAHO - € 5.985
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma WHO - € 9.728
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's SRGR & HIV/aids - € 83.264
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Overige overig - € -2
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Subsidies(regelingen) Vrouwenrechten en gendergelijkheid - € 32.100
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNWOMEN - € 5.948
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen - € 4.286
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Vakbondsmedefinancieringsprogramma - € 12.744
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) SNV programma - € 40.100
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Medefinancieringsstelsel - € 379.626
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Twinningsfaciliteit Suriname - € 3.127
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Onderzoekprogramma's - € 3.175
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Onderwijsprogramma's - € 137
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Internationale hoger onderwijsprogramma's - € 44.138
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationale onderwijsinstituten - € 83
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's hoger onderwijs - € 4.009
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's onderwijs algemeen - € 3.544
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen overig overig - € -2
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek overig overig - € -1