Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beheer materiele activa Bekostiging Zakelijke lasten - € 63.726
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ - € 36.507
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Rgd voor monumenten - € 73.224
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting - € 8.654
Beheer materiele activa Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVOB - € 21.435
Beheer materiele activa Opdrachten Beheer en plankosten - € 17.316