International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelnemingen multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 518.329
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EFSF - € 0
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelname AIIB - € 77.688
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering rente aan Griekenland - € 0
International financial relations Loans Lening Griekenland - € 0
International financial relations Contract Technische assistentie aan kiesgroeplanden - € 1.423