Issuing legal sanctions

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan eigen personeel - € 130.905
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan externe inhuur - € 5.119
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan personeel overig - € 1.389
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan ICT - € 13.269
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan SSO's - € 16.909
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan materieel overig - € 5.523
Preventive measures Contribution to departmental agencies Dienst Justis - € 6.770
Preventive measures Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overig preventieve maatregelen - € 0
Preventive measures Contribution to subnational authorities Overig preventieve maatregelen - € 3.542
Preventive measures Subsidies Preventie bedrijfsleven - € 0
Preventive measures Subsidies Integriteit - € 1.443
Preventive measures Subsidies Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) - € 0
Preventive measures Subsidies Overig preventieve maatregelen - € 3.077
Preventive measures Contract Kansspelbeleid - € 350
Preventive measures Contract Overig preventieve maatregelen - € 2.510
Preventive measures Guarantee Faillissementscuratoren - € 2.015
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-gevangeniswezen-regulier - € 1.178.760
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-Forensische zorg - € 804.454
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 87.585
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies CJIB - € 116.137
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Reclassering Nederland - € 141.187
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Leger des Heils - € 20.903
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 69.375
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CAK - € 364
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to subnational authorities Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.363
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Subsidies 24 uurs nazorg gedetineerden - € 0
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Subsidies Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 2.869
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Subsidies Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.335
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Forensische zorg - € 0
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 0
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 653
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.382
Victim support Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 6.253
Victim support Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 33.893
Victim support Contribution to subnational authorities Overig Slachtofferzorg - € 4.218
Victim support Subsidies Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 1.337
Victim support Subsidies Overig Slachtofferzorg - € 60
Victim support Contract Victim support - € 2.208
Victim support Contract Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 18.972
Victim support Contract Voorschotregelingen slachtoffervergoedingsregelingen - € 1.236
Victim support Contract Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 0
Youth protection and youth sanctions Contribution to departmental agencies DJI-Jeugd - € 148.943
Youth protection and youth sanctions Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) LBIO - € 1.436
Youth protection and youth sanctions Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) HALT - € 10.590
Youth protection and youth sanctions Contribution to subnational authorities BES Voogdijraad - € 1.070
Youth protection and youth sanctions Contribution to subnational authorities Overig: Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 309
Youth protection and youth sanctions Subsidies Jeugdbescherming - € 1.234
Youth protection and youth sanctions Subsidies Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 1.947
Youth protection and youth sanctions Contract Stelsel Jeugdzorg - € 0
Youth protection and youth sanctions Contract Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik - € 0
Youth protection and youth sanctions Contract Risicojeugd en jeugdgroepen - € 1.138
Youth protection and youth sanctions Contract Projecten jeugd straf - € 0
Youth protection and youth sanctions Contract Taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 3.079
Youth protection and youth sanctions Contract Overig: Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 1.060