Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten TS17-Minderjarige deelnemers bol Minderjarige deelnemers bol ( R) € 15
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten TS 18+Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) ( R) € 3.327
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten TS 18+Deeltijd vo ® Deeltijd vo ( R) € 2.065
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten VO 18+Volwassenenonderwijs (vavo) ® Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) € 5.787
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten VO 18+Meerderjarige scholieren vo ® Meerderjarige scholieren vo ( R) € 53.369
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten VO 18+Meerderjarige scholieren vso ® Meerderjarige scholieren vso ( R) € 4.730
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten VO 18+STOEB/ALR (NR) STOEB/ALR (NR) € 495
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) € 16.921