Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Onderwijsdeel hbo Onderwijsdeel hbo € 2.505.033
Higher Education Funding Deel ontwerp en ontwikkeling Deel ontwerp en ontwikkeling € 70.915
Higher Education Funding Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 8.346
Higher Education Funding Bekostiging experi-menten open bestel Bekostiging experimenten open bestel € 0
Higher Education Funding Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 123
Higher Education Funding Bekostiging tweede bachelor- en master-graden in het hbo Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo € 0
Higher Education Funding Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 189.392
Higher Education Subsidies Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen € 0
Higher Education Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek Regeling stimulering Bèta/techniek € 4.289
Higher Education Subsidies Studiekeuze-informatie hoger onderwijs Studiekeuze-informatie hoger onderwijs € 0
Higher Education Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 1.280
Higher Education Contract Uitbesteding Uitbesteding € 0
Higher Education Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 17.540
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) € 29.477
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO (Promotiebeurs voor leraren) NWO (Promotiebeurs voor leraren) € 2.949
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 3.816
Higher Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 1233 Stichting Studiekeuze 123 € 0