Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Professionalisering po/vo/bve Professionalisering po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Functiemix VO Randstadre-gio’s Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Salarismix MBO Randstad-regio’s Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 24.612
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging G.O.- en vakbondsfacili-teiten po G.O.- en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Lerarenbeurs/zij-instroom Lerarenbeurs/zij-instroom € 115.534
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 16.774
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 17.418
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Verankering academische opleidingsschool Verankering academische opleidingsschool € 1.120
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) InnovatieImpuls Onderwijs InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Onderwijscoöperatie Onderwijscoöperatie € 3.015
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Open Universiteit (LOOK) Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Promotiebeurs voor leraren Promotiebeurs voor leraren € 6.502
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Projecten professionali-sering Projecten professionalisering € 1.092
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 654
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland Caribisch Nederland € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Overige projecten Overige projecten € 5.142
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Onderzoek, ramingen en communicatie Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.837
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Leraren- en schoolleiders Leraren- en schoolleiders € 7.071
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.823
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid € 0