Taakuitvoering landstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Opdrachten - Gereedstelling 87,150 € 52.260
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Opdrachten - instandhouding 67,842 € 118.493
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - € 936.887
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Personele uitgaven - waarvan externe inhuur - € 4.168
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie 54,157 € 103.856
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto 14,535 € 2.915