Een excellent ondernemingsklimaat

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee BMKB € 34.972
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Storting begrotingsreserve BMKB € 4.465
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Groeifaciliteit € 6.062
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Storting Groeifaciliteit begrotingsreserve € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 2.056
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Storting begrotingsreserve GO € 7.001
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Storting begrotingsreserve Scheepsnieuwbouwfinanciering € 92
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Guarantee Storting begrotingsreserve MKB Financiering € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Subsidies Bevorderen ondernemerschap € 9.905
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Subsidies Interdepartementaal Programma Biobased Economy € 1.095
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Subsidies Microkrediet € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Subsidies Uitfinanciering subsidies € 4.907
Een excellent ondernemingsklimaat Contract Contract Onderzoek & ontwikkeling € 1.351
Een excellent ondernemingsklimaat Contract Contract ICT-beleid € 18.319
Een excellent ondernemingsklimaat Contract Contract Beleidsvoorbereiding en evaluaties € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Contract Contract Regiegroep Regeldruk/ACTAL € 1.113
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NBTC € 8.634
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNWTO € 321
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan instituten € 4.516
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Kamer van Koophandel / Ondernemerspleinen € 135.775
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 33.328
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Agentschap Telecom € 2.711
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies DICTU € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Logius € 1.945