Woningmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 135
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Bevordering eigen woningbezit - € 6.412
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Huisvestingsvoorziening statushouders - € 206
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG  - € 15.033
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Woonconsumentenorganisaties - € 1.020
Betaalbaarheid Opdrachten NHG begrotingsreserve - € 26.932
Betaalbaarheid Opdrachten WSW begrotingsreserve - € 1.706
Betaalbaarheid Opdrachten Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 940
Betaalbaarheid Opdrachten Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Inkomensoverdrachten Huurtoeslag - € 3.860.443
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen RvO Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen ILT Autoriteit woningcorporaties - € 373
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Huurcommissie - € 12.646
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Belastingdienst - € 800
Onderzoek en kennisoverdracht Subsidies(regelingen) Samenwerkende kennisinstellingen e.a. - € 2.062
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Basisonderzoek en verkenningen - € 1.904
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Onderzoek en kennisoverdracht Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Basisonderzoek en verkenningen - € 3.035
Onderzoek en kennisoverdracht bijdragen aan medeoverheden Experimenten en kennisoverdracht Wonen - € 0