Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan RVB voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ - € 52.224
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan RVB voor monumenten - € 7.161
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan RVB voor rijkshuisvesting - € 7.972
Beheer materiele activa Opdrachten Beheer en plankosten - € 13.829
Beheer materiele activa Bekostiging Zakelijke lasten - € 65.497
Beheer materiele activa Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVB - € 20.748