Cash management

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Cash management Interest Rentelasten - € 29.337
Cash management Interest Uitgaven bij voortijdige beëindiging - € 10
Cash management Loans Verstrekte leningen - € 1.523.320
Cash management Changes in current account and deposits Mutaties in rekening-courant en depositio's - € 0
Cash management Interest Uitgaven bij voortijdige beëindiging - € 0