Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdrage aan agentschappen Overige bijdragen agentschappen - € 0
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Instituut Fysieke Veiligheid - € 29.374
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan medeoverheden Brede Doeluitkering Rampenbestrijding - € 179.323
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 5.874
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Nederlands Rode Kruis - € 1.400
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Nationaal Veiligheids Instituut - € 1.265
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Onderwijs Veiligheidsregio's - € 0
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 4.908
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Project NL-Alert - € 5.243
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Opdrachten NCSC - € 4.121
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Terrorismebestrijding - € 0
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Overige opdrachten - € 11.854
Onderzoeksraad voor Veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Onderzoeksraad voor Veiligheid - € 12.349