Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal apparaat Centraal apparaat Err:509 - € 137.422
Centraal apparaat Centraal apparaat Err:509 - € 3.932
Centraal apparaat Centraal apparaat Err:509 - € 1.265.223
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan wachtgeden, inactiviteitswedden en SBK-gelden - € 150.363
Centraal apparaat Materiële uitgaven Err:509 - € 14.924
Centraal apparaat Materiële uitgaven Err:509 - € 504