Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 50.701
12 Waterkwaliteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 136.526
14 Wegen en verkeersveiligheid € 46.179
15 Openbaar vervoer € 0
16 Spoor € 18.804
17 Luchtvaart € 14.982
18 Scheepvaart en havens € 29.409
19 Klimaat € 70.475
20 Lucht en geluid € 20.563
21 Duurzaamheid € 21.741
22 Externe veiligheid en risico's € 45.430
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 43.959
24 Handhaving en toezicht € 106.759
25 Brede doeluitkering € 930.277
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 5.259.841
97 Algemeen departement € 114.922
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 334.417