Openbaar vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
OV-keten Bijdrage aan agentschappen Err:509 - € 0