Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) #NAME? € 38.791
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) - - € 30.934
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Energie-innovatie (IA) € 7.098
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Green Deal € 4.997
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Err:509 € 21.931
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) - - € 733
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) MEP € 149.960
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) SDE € 552.127
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) SDE+ € 321.514
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Storting in begrotingsreserve duurzame energie € 377.819
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bijdrage aan ECN € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) ISDE-regeling € 50.927
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) € 53.477
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) CCS € 865
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sport-accommodaties (EDS) € 6.170
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Hoge Flux Reactor € 14.500
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Aanschasubsidie zonnepanelen € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Elektrisch rijden € 538
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland € 574
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige subsidies € 2.517
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Garanties Garanties Aardwarmte € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Garanties Garanties Storting in begrotingsreserve Aardwarmte € 833
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Opdrachten O&O bodembeheer € 2.123
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Opdrachten Joint implementation € 434
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Opdrachten Straling € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Opdrachten Pallas € 9.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Opdrachten Onderzoek en opdrachten € 6.631
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland € 51.050
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit € 713
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Kern Fysische Dienst € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen KNMI € 1.114
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Doorsluis COVA heffing € 110.263
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s TNO Bodembeheer € 6.140
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Uitkoop regeling € 24.380
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ECN/NRG € 38.519
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Storting begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Diverse instituten € 576