Sustainable trade and investment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Contract Beleidsondersteuning internationaal ondernemen (non-ODA) - € 1.754
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Contract Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Contract Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 986
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 361
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen (non-ODA) - € 5.817
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies/Bijdrage aan agentschappen Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies/Bijdrage aan agentschappen Beleidsondersteuning internationaal ondernemen (non-ODA) - € 2.613
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies/Bijdrage aan agentschappen Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 3.240
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen (non-ODA) - € 3.704
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Partners for International Business (PIB) (non-ODA) - € 1.756
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Sport en OS - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI) (non-ODA) - € 1.528
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Fonds opkomende markten - € 1.589
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Overig Programmatische Aanpak (non-ODA) - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties PSO/2g@there ( non-oda ) - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Dutch Trade and Investment Fund (non-ODA) - € 12.941
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Versterking concurrentiepositie Nederland - € 2.700
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Versterking economische functie - € 1.140
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Aanvullende opdrachten - € 610
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Overige (non-ODA) - € 2.215
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Transitiefaciliteit - € 245
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Loans Finance for International Business (FIB) (non-ODA) - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Loans Trustfund IBRD - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Loans Miscellaneous - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (non-ODA) - € 39.854
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Bijdrage aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) (non-ODA) - € 5.351
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Transitiefaciliteit - € 234
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 58.343
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Wet en regelgeving - € 3.027
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Financiele sectorontwikkeling - € 23.412
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Versterking privaat ondernemerschap - € 57.352
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Infrastructuurontwikkeling - € 43.832
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Bedrijfsmatige technische bijstand - € 628
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Samewerking bedrijfsleven en PPP's - € 3.386
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Versterking privaat ondernemerschap non-ODA - € 0
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Technische assistentie DGGF - € 3.452
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 5.376
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 403
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk International Labour Organisation - € 5.128
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Partnershipprogramma's ILO - € 5.524
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 8.469
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Infrastructuurontwikkeling - € 24.832
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Bedrijfsmatige technische bijstand - € 5
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Transitiefaciliteit - € 185
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 4.755
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Wet en regelgeving - € 2.782
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Financiele sectorontwikkeling - € 26.801
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Samewerking bedrijfsleven en PPP's - € 250
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 40.959
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdrage aan agentschappen Infrastructuurontwikkeling - € 15.580
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdrage aan agentschappen Technische assistentie DGGF - € 5.246
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Subsidies programma's Dutch Good Growth Fund - € 3.147
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Contract programma's Dutch Good Growth Fund - € 34.913
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Guarantee programma's Dutch Good Growth Fund - € 5.569