Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Noodhulp Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van I&W - € 0
Noodhulp Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van VWS - € 0
Noodhulp Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van OCW - € 0
Noodhulp Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van BZ - € 0
Noodhulp Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Noodhulp op Sint Maarten - € 33
Noodhulp Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van JenV - € 43
Wederopbouw Contract Wederopbouw op Sint Maarten - € 134
Wederopbouw Contribution to subnational authorities Wederopbouw op Sint Maarten - € 250
Noodhulp Contract Noodhulp - € 425
Wederopbouw Contribution to subnational authorities Grenstoezicht Sint Maarten - € 910
Noodhulp Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Noodhulp op Sint Eustatius en Saba - € 1.584
Wederopbouw Contribution to subnational authorities KPSM - € 3.358
Wederopbouw Contribution to subnational authorities Wederopbouw op Sint Eustatius - € 3.463
Wederopbouw Contribution to subnational authorities Wederopbouw op Saba - € 3.861
Wederopbouw Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wederopbouw op Sint Maarten - € 6.748
Noodhulp Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van Defensie - € 16.837
Wederopbouw Loans Liquiditeitssteun Sint Maarten - € 38.579
Wederopbouw Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 262.001