Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ruimte Opdrachten OLO - € 0
Ruimte Bijdragen aan medeoverheden Projecten BIRK - € 0
Ruimte Bijdragen aan medeoverheden Projecten Nota Ruimte - € 0
Omgevingswet Subsidies(regelingen) Stimuleringsregeling Implementatie Omgevingswet - € 0
Omgevingswet Opdrachten Overige opdrachten - € 0
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen RWS - € 0
Ruimte Subsidies(regelingen) Gebiedsontwikkeling - € 6
Omgevingswet Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Aan de slag - € 15
Ruimte Opdrachten Uitvoering ruimtelijk beleid - € 16
Ruimte Opdrachten Ruimtegebruik bodem (diversen) - € 17
Ruimte Opdrachten Windenergie op zee - € 36
Ruimte Subsidies(regelingen) Ruimtelijk instrumentarium (diversen) - € 160
Ruimte Bijdragen aan medeoverheden Diverse bijdragen - € 167
Ruimte Opdrachten Geo-informatie (w.o BRO) - € 227
Ruimte Opdrachten Nationale Omgevingsvisie - € 388
Ruimte Opdrachten Gebiedsontwikkeling (diversen) - € 436
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen RIVM - € 642
Omgevingswet Opdrachten Eenvoudig Beter - € 665
Ruimte Subsidies(regelingen) Basisregistraties - € 680
Ruimte Opdrachten Ruimtelijk instrumentarium (diversen) - € 821
Omgevingswet Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ICTU - € 878
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen RWS (Eenvoudig beter) - € 990
Ruimte Opdrachten Architectonisch beleid - € 1.232
Ruimte Subsidies(regelingen) Programma Ruimtelijk Ontwerp - € 1.365
Omgevingswet Bijdragen aan medeoverheden Aan de slag - € 1.570
Ruimte Opdrachten BRO - € 2.014
Omgevingswet Opdrachten Aan de slag - € 2.217
Ruimte Bijdragen aan medeoverheden Projecten Bestaand Rotterdams Gebied - € 2.550
Ruimte Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Diverse bijdragen - € 2.710
Ruimte Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Geo-informatie - € 2.982
Ruimte Bijdrage aan agentschappen RVB - € 3.026
Omgevingswet Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Geonovum - € 3.029
Omgevingswet Subsidies(regelingen) Eenvoudig Beter - € 5.000
Ruimte Bijdrage aan agentschappen RWS - € 7.448
Omgevingswet Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kadaster - € 9.652
Ruimte Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kadaster - € 22.959
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen Aan de slag - € 33.558