Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen RVB (Bijdragen voor monumenten) - € 3.811
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting) - € 6.599
Beheer materiele activa Opdrachten Onderhoud- en beheerkosten - € 7.462
Beheer materiele activa Bijdrage aan agentschappen RVB - € 11.721
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ - € 38.544
Beheer materiele activa Bekostiging Zakelijke lasten - € 49.296