Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 486.149
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 7.089.379
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.701.886
4 Jonggehandicapten € 3.280.192
5 Werkloosheid € 4.510.852
6 Ziekte en zwangerschap € 2.814.229
7 Kinderopvang € 2.958.302
8 Oudedagsvoorziening € 38.147.888
9 Nabestaanden € 378.020
10 Tegemoetkoming ouders € 5.493.447
11 Uitvoeringskosten € 1.962.084
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 290.084
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 302.402
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 22.559
99 Nominaal en onvoorzien € 0