Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Repatrieringsregelingen - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Participatiebudget - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten WSW - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Re-integratie CN - € 0
Bekostiging Bekostiging Nibud - € 0
Garanties Garanties Garanties - € 0
Bijdrage ZBO en RWT Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZONMW - € 313
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Bijstand buitenland - € 1.200
Opdrachten Opdrachten Opdrachten - € 1.509
Bekostiging Bekostiging ZONMW - € 2.403
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten onderstand CN - € 2.736
Bijdrage sociale fondsen Bijdragen aan sociale fondsen Pensioenfonds WSW - € 10.000
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen - € 38.877
Subsidies Subsidies(regelingen) Subsidies - € 72.887
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten AIO - € 295.480
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Toeslagenwet - € 448.000
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Buig - € 6.215.974