Jonggehandicapten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdrage ZBO en RWT Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Re-intregratie Wajong - € 99.500
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten Wajong - € 3.180.692