Douane

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
(1) Programma-uitgaven Opdrachten ICT opdrachten - € 1.059
(1) Programma-uitgaven Opdrachten Overige opdrachten - € 20.745
(1) Programma-uitgaven Bijdrage aan agentschappen Bijdrage overige agentschappen - € 2.818
(2) Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Eigen personeel - € 358.089
(2) Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Inhuur externen - € 5.885
(2) Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Overig personeel - € 153
(2) Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven ICT - € 704
(2) Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven Overig - € 2.066