Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Personele uitgaven Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 204.931
Personele uitgaven Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 25.722
Personele uitgaven Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven - € 6.227
Apparaatuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven waarvan ICT - € 21.495
Apparaatuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's - € 50.308
Apparaatuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitgaven - € 8.858