Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 813.555
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.479.473
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.989.143
4 Jonggehandicapten € 3.238.811
5 Werkloosheid € 4.001.785
6 Ziekte en zwangerschap € 3.055.455
7 Kinderopvang € 3.366.184
8 Oudedagsvoorziening € 38.565.160
9 Nabestaanden € 2.169
10 Tegemoetkoming ouders € 5.936.534
11 Uitvoeringskosten € 1.904.833
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 165.758
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 351.632
98 Algemeen € 25.081
99 Nominaal en onvoorzien € 0