Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten Macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkoming - € 6.084.680
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten Participatiebudget - € 700
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten WSW - € 0
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten TW - € 4.422
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten AIO - € 309.006
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen - € 35.027
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten Bijstand overig - € 1.168
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Inkomensoverdrachten Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland) - € 3.179
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Garanties - - € 0
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Subsidies (regelingen) - - € 36.278
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Opdrachten - - € 3.125
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Bekostiging Nibud - € 0
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Bekostiging ZonMw - € 1.655
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw - € 223
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Bijdrage aan sociale fondsen Pensioenfonds Wsw - € 10