2015

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
A Infrastructuurfonds € 5.206.257
IIIB Kabinet van de Koning € 2.338
IXB Financiën € 14.015.532
J Deltafonds € 1.501.652
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 673.164
X Defensie € 1.556.041
XII Infrastructuur en Milieu € 9.194.464