Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Project Mainportontwikkeling R'dam - - - € 3.560
Realisatie HSL - - - € 614
Verkenning en planuitwerkingprogramma ERTMS Landelijke invoer - - - € 40.000
Verkenning en planuitwerkingprogramma ZuidasDok - - - € 52.716
Westerscheldetunnel - - - € 0
Zuiderzeelijn - - - € 0