Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0
Voortgezet Onderwijs Verplichtingen Waarvan overig - € 8.011.153