Nominal and unforeseen expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Nominaal en Onvoorzien - - - € 77.956