Public-private financing

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Public-private financing - - - € 15.708
Public-private financing Public-private financing Garantie DNB - € 0
Public-private financing Public-private financing Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen - € 0