Financiën

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Belastingen € 2.993.664
2 Financiele markten € 45.058
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector € 954.815
4 Internationale financiële betrekkingen € 1.532.579
5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen € 4.761.921
6 Btw-Compensatiefonds € 3.422.490
9 Douane € 393.471
21 Premies werknemersverzekeringen € 266.444