Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 4.122
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 2.556
14 Wegen en verkeersveiligheid € 126.324
16 Spoor € 30.714
17 Luchtvaart € 37.066
18 Scheepvaart en havens € 35.641
19 Klimaat € 54.909
20 Lucht en geluid € 32.038
21 Duurzaamheid € 74.157
22 Externe veiligheid en risico's € 21.788
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 55.852
24 Handhaving en toezicht € 134.798
25 Brede doeluitkering € 952.739
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.010.410
97 Algemeen departement € 14.207
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 329.738