Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 816.502
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.898.061
3 Arbeidsongeschiktheid € 10.188.943
4 Jonggehandicapten € 3.329.000
5 Werkloosheid € 4.013.006
6 Ziekte en zwangerschap € 3.055.698
7 Kinderopvang € 3.366.289
8 Oudedagsvoorziening € 39.509.215
9 Nabestaanden € 36.819
10 Tegemoetkoming ouders € 5.936.534
11 Uitvoeringskosten € 2.033.272
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 221.009
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 353.723
98 Algemeen € 33.528