Uitleg

Het Rijk gebruikt verschillende instrumenten om geld te verstrekken aan ontvangende partijen zoals burgers, publieke organisaties en bedrijven. Om beleidsdoelen van de overheid te verwezenlijken worden aan verschillende typen organisaties bijdragen verstrekt. In dit overzicht worden de uitgekeerde bedragen per type bijdrage en per eindontvanger weergegeven.

Om een selectie van de data te maken kan gezocht worden op Hoofdstuk (elk Romeins cijfer staat voor een begrotingshoofdstuk, zie legenda) en Ontvanger. De zoektermen kunnen in het zoekveld rechtsboven worden ingevuld en in de balk linksboven kan door middel van knoppen de te doorzoeken selectie worden aangepast.

Legend for the column 'Hoofdstuk'

I
The King
IIA
Bicameral Parliament
IIB
Higher State Councils and Governors' Cabinets
III
General Affairs
IV
Kingdom Relations
V
Foreign Affairs
VI
Security and Justice
VII
Interior and Kingdom Relations
VIII
Education, Culture and Science
IX
Finance and National Debt
X
Defence
XII
Infrastructure and the Environment
XIII
Economic Affairs
XV
Social Affairs and Employment
XVI
Health, Welfare and Sport
XVII
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
XVIII
Housing and Civil Service
A
Infrastructural Fund
B
Municipal Fund
C
Provincial Fund
J
Water Fund
H
Fund for Carribean NL