Uitleg

Het Rijk gebruikt verschillende instrumenten om geld te verstrekken aan ontvangende partijen zoals burgers, publieke organisaties en bedrijven. Om beleidsdoelen van de overheid te verwezenlijken worden aan verschillende typen organisaties bijdragen verstrekt. In dit overzicht worden de uitgekeerde bedragen per type bijdrage en per eindontvanger weergegeven.

Om een selectie van de data te maken kan gezocht worden op Hoofdstuk (elk Romeins cijfer staat voor een begrotingshoofdstuk, zie legenda) en Ontvanger. De zoektermen kunnen in het zoekveld rechtsboven worden ingevuld en in de balk linksboven kan door middel van knoppen de te doorzoeken selectie worden aangepast.

Legenda van de kolom 'Hoofdstuk'

I
De Koning
IIA
Staten Generaal
IIB
Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouveneurs
III
Algemene Zaken
IV
Koninkrijksrelaties
V
Buitenlandse Zaken
VI
Veiligheid en Justitie
VII
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VIII
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
IX
Financiën en Nationale Schuld
X
Defensie
XII
Infrastructuur en Milieu
XIII
Economische Zaken
XV
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
XVI
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
XVII
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
XVIII
Wonen en Rijksdienst
A
Infrastructuurfonds
B
Gemeentefonds
C
Provinciefonds
J
Deltafonds
H
BES-fonds