Uitsplitsing apparaat in kostensoorten

Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

Legenda van de kolom 'Hoofdstuk'

I
De Koning
IIA
Staten Generaal
IIB
Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouveneurs
III
Algemene Zaken
IV
Koninkrijksrelaties
V
Buitenlandse Zaken
VI
Veiligheid en Justitie
VII
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VIII
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
IX
Financiën en Nationale Schuld
X
Defensie
XII
Infrastructuur en Milieu
XIII
Economische Zaken
XV
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
XVI
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
XVII
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
XVIII
Wonen en Rijksdienst
A
Infrastructuurfonds
B
Gemeentefonds
C
Provinciefonds
J
Deltafonds
H
BES-fonds