Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

Diergezondheidsfonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota 2024

31

31

31

31

31

0

       

Extrapolatie

     

31

Extrapolatie

     

31

       

Niet-plafondrelevant

10

     

Niet-plafondrelevant

10

     
       

Stand Voorjaarsnota 2024

41

31

31

31

31

31

Diergezondheidsfonds: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

32

31

31

31

31

0

       

Extrapolatie

     

31

Extrapolatie

     

31

       

Niet-plafondrelevant

28

     

Toevoeging eindsaldo DGF 2023

28

     
       

Stand Voorjaarsnota

59

31

31

31

31

31

Uitgaven

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van het Diergezondheidsfonds.

Niet-plafondrelevant

De uitgaven aan het diergezondheidsfonds (DGF) nemen met 9,9 miljoen toe. Dit betreft onder andere een toename in het verwachte aantal uitbraken (6,8 miljoen) en een correctie in de begrote uitvoeringskosten (3,1 miljoen).

Ontvangsten

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van het Diergezondheidsfonds.

Toevoeging eindsaldo DGF 2023

Conform de begrotingssystematiek van het Diergezondheidsfonds wordt het eindsaldo DGF 2023 aan de begroting 2024 toegevoegd (27,7 miljoen euro).

Licence