Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 12 Nog onverdeeld

AlgemeenHet niet-beleidsartikel Nog onverdeeld bestaat uit verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Uitgaven worden onderverdeeld naar loonbijstelling, prijsbijstelling, nog onverdeeld en een eventuele taakstelling (negatief bedrag).

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 31 Budgettaire gevolgen artikel12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

180.239

249.393

226.295

195.781

208.628

219.560

        

Uitgaven

0

180.239

249.393

226.295

195.781

208.628

219.560

        

Loonbijstelling

       

Prijsbijstelling

       

Nog onverdeeld

0

180.239

249.393

226.295

195.781

208.628

219.560

        

Ontvangsten

       

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Voor het versterken van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft het Kabinet extra middelen (€ 15 miljoen) aan de MIVD beschikbaar gesteld. Dit bedrag staat nu tijdelijk geboekt op artikel 12 Nog onverdeeld en wordt met de eerste suppletoire begroting 2022 doorverdeeld.

Licence