Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

156,9

152,1

151,2

154,1

150

145,5

totaal niet-belastingontvangsten

6

6

6

6

6

6

1

Raad van State

      
 

Uitgaven

77,8

75,7

74,6

73,8

73,8

69,2

 

Ontvangsten

2

2

2

2

2

2

2

Algemene Rekenkamer

      
 

Uitgaven

35,1

35,1

35,2

38,5

35,4

35,4

 

Ontvangsten

1

1

1

1

1

1

3

De Nationale ombudsman

      
 

Uitgaven

22,2

23,2

23,5

23,7

23,6

23,6

 

Ontvangsten

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

      
 

Uitgaven

5,7

4,7

4,7

4,7

4,2

4,2

 

Ontvangsten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

      
 

Uitgaven

2,7

2

2

2

2

2

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

      
 

Uitgaven

3,6

3

3

3

3

3

 

Ontvangsten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

      
 

Uitgaven

2,6

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

9

Kiesraad

      
 

Uitgaven

7,3

6,1

5,9

6,3

5,8

5,8

10

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

      

Artikel 1 Raad van State

Er zijn structurele middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State voor de bedrijfsvoering en voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Voor 2021 valt het budget hoger uit t.o.v. latere jaren. Dit komt grotendeels door de niet-huisvestingkosten in het kader van de renovatie van het Binnenhof en het startbudget voor informatiehuishouding.

Artikel 2 Algemene Rekenkamer

Voor 2021 is het startbudget voor informatiehuishouding toegevoegd aan de begroting van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast zijn er voor de periode 2021-2027 middelen toegevoegd aan de begroting van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die de Algemene Rekenkamer zelf maakt ten aanzien van de renovatie van hun huisvesting.

Artikel 3 De Nationale ombudsman

Voor 2021 is het startbudget voor informatiehuishouding toegevoegd aan de begroting van de Nationale ombudsman. Daarnaast zijn er structurele middelen toegevoegd aan de begroting van de Nationale ombudsman voor de uitbreiding van het klachtrecht bij de Nationale ombudsman.

Artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

Voor 2021 is het startbudget voor informatiehuishouding evenals de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orde.

Artikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba zijn voor 2021 middelen toegevoegd voor de bedrijfsvoering en voor tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten die leiden tot een bestedingseffect.

Artikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao zijn voor 2021 middelen toegevoegd voor tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten die leiden tot een bestedingseffect.

Artikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten zijn voor 2021 middelen toegevoegd voor tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten die leiden tot een bestedingseffect.

Artikel 9 Kiesraad

Aan de begroting van de Kiesraad zijn structurele middelen toegevoegd voor investeringen in het digitaal hulpmiddel uitslagberekening en voor de capaciteit en deskundigheid van de Kiesraad zodat het digitaal hulpmiddel op een adequate manier beheerd en onderhouden kan worden. Daarnaast zijn er structurele middelen toegevoegd aan de begroting voor de bedrijfsvoering.

Licence