Base description which applies to whole site

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

209,4

184,2

181,1

180,5

184,3

181,6

totaal niet-belastingontvangsten

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

      
 

Uitgaven

24,3

15,8

15,7

15,7

15,6

15,6

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

      
 

Uitgaven

35,7

34,6

33,5

34,1

35,6

34,6

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

      
 

Uitgaven

147,9

132,2

130,3

129,2

131,5

129,8

 

Ontvangsten

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

      
 

Uitgaven

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

      

Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van de kerntaken van de Eerste Kamer. Het budget voor 2021 is hoger dan in latere jaren, onder meer vanwege de niet-huisvestingskosten van de Eerste Kamer in relatie tot de renovatie van het Binnenhof. Ten opzichte van voorgaande jaren is het budget de komende jaren hoger in verband met een structurele verhoging van de begroting ten behoeve van versterking van de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

De hoogte van de uitgaven aan (oud-)leden van de Tweede Kamer wordt beïnvloed door verkiezingen. In het jaar van de verkiezingen en het jaar erna stijgt het beroep op wachtgeld. In 2021 vallen de uitgaven daarom relatief hoog uit, om in de jaren daarna weer af te nemen tot aan de volgende verkiezingen.

Artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van de kerntaken van de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om de financiering van de ambtelijke ondersteuning van het constitutionele proces van de Tweede Kamer, de financiering van de digitale en fysieke infrastructuur van het parlement en de kosten van de fracties. Het budget voor 2021 is hoger dan in latere jaren, onder meer vanwege diverse kosten die verband houden met de renovatie van het Binnenhof (o.a. de niet-huisvestingskosten van de Tweede Kamer en de kosten voor de tijdelijke huisvesting). Tevens nemen in een verkiezingsjaar en het jaar erna de uitgaven voor fractiekosten toe. Dit komt voornamelijk omdat na verkiezingen tijdelijk zowel de fractieondersteuning op basis van de oude samenstelling van de Tweede Kamer, als de fractieondersteuning op basis van de nieuwe samenstelling wordt gefinancierd.

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor interparlementaire activiteiten.

Licence