Base description which applies to whole site

Help

Rijksfinancien.nl

De snelste weg naar betrouwbare informatie over de overheidsfinanciën

Op rijksfinanciën.nl staat informatie uit de begrotingscyclus. De website verbindt de officiële stukken met andere informatie, zoals visualisaties van data, evaluaties, en gerelateerde websites. De website richt zich voornamelijk op financiële professionals bij het Rijk, het Parlement, de Algemene Rekenkamer en journalisten. Rijksfinanciën.nl valt onder het Ministerie van Financiën.

Rijksoverheid

Wilt u meer informatie over de Rijksoverheid zie dan www.Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 12 ministeries. Het ministerie van Algemene Zaken beheert de site. 

Licence