Base description which applies to whole site

Het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (HAFIR) bevat alle voorschriften die binnen de rijksoverheid gelden voor begrotings- en financieel beheer en financiële controle. De voorschriften in HAFIR worden comptabele regelgeving genoemd. Via de knoppen hieronder zijn de wettelijke- en bestuurlijke regels te raadeplegen. Extra informatie zoals handleidingen, modellen en fiches zijn onder de respectievelijke knoppen te vinden. 

Voor vragen over het handboek kunt u mailen naar: hafir@minfin.nl

Het overzicht van de wettelijke regels voor begrotings- en financieel beheer en financiële controle die gezamenlijk de voorschriften in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (HAFIR) vormen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Comptabiliteitswet, besluit FEZ van het Rijk, of de regeling agentschappen. 

Dit overzicht bevat de bestuurlijke regels die als aanvulling op de voorschriften in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (HAFIR) zijn opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de begrotingsregels, beleidskaders voor risico-regelingen, en het gemeenschappelijke normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. 

Informatieve documenten zijn documenten die ter informatie zijn bedoeld. Wat er in de informatieve documenten staat, is niet bindend, maar facultatief. Dit betekent dat het niet verplicht is om wat er in de informatieve documenten staat op te volgen. De documenten zijn dan ook bedoeld als achtergrondinformatie, als hulpmiddel bij het toepassen van regelgeving of als een nadere toelichting op de regelgeving.

Fiches zijn korte informatiebladen over de kernonderwerpen van de comptabele wet- en regelgeving zoals de begrotingswetten, budgetrecht, schatkistbankeren etc. Ze zijn als aanvulling bedoeld op de voorschriften en als informatieve documenten opgenomen. 

Licence