Base description which applies to whole site

De Koning

I DE KONING
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

46,8

48,2

48,2

48,2

48,2

48,2

totaal niet-belastingontvangsten

0,3

0,1

1,7

1,7

1,7

1,7

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

      
 

Uitgaven

8,9

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

 

Ontvangsten

 

0,1

1,7

1,7

1,7

1,7

2

Functionele uitgaven van de Koning

      
 

Uitgaven

31,1

31,1

31,1

31,1

31,1

31,1

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

      
 

Uitgaven

6,8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

 

Ontvangsten

0,3

     

Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

Op dit artikel worden de uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis verantwoord. De lichte stijging in de uitgaven vanaf 2021 wordt verklaard doordat de Prinses van Oranje in 2021 achttien jaar wordt en zij vanaf dat moment een grondwettelijke uitkering ontvangt (de a-component en de b-component ). Dit is in 2021 (naar rato) 0,1 miljoen euro en vanaf 2022 het jaarbedrag van 1,7 miljoen euro.

De ontvangsten betreft het terugstorten van de grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning. De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij tot het einde van haar studie de a-component terug zal storten. De b-component zal zij tevens terug storten, zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie als Prinses van Oranje. Het terug te storten bedrag wordt in de begroting van het daaropvolgende jaar verwerkt, dus het bedrag van 2021 wordt verwerkt in de begroting van 2022.

Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Op dit artikel staan de functionele uitgaven van de Koning, waaronder de uitgaven aan personeel en materieel en overige specifieke uitgaven, zoals de inzet van luchtvaartuigen.

Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Op dit artikel staan de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen, zoals de uitgaven in het kader van voorlichting, het Militaire Huis als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en de uitgaven van het Kabinet van de Koning.

Licence